06 april, 2016

Nyheter

Ibrahim Baylan (S) är på fel väg

Regeringspartierna är på fel väg med sin ambition att stänga landets samtliga kärnkraftverk i förtid. Om Energikommissionen inte fokuserar på rätt frågor kan konsekvenserna för basindustrin och svensk ekonomi bli omfattande, varnar Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS.

Under påskhelgen presenterade regeringen sin gemensamma vision för framtidens elsystem: Sverige ska ställa om till 100 procent förnybar elproduktion inom 20 år (DN 27/3). I praktiken innebär det att landets samtliga kärnkraftsreaktorer ska stängas i förtid och i hög grad ersättas med väderberoende kraft. Regeringen motiverar sin ambition med att det är ett viktigt steg i det svenska klimatarbetet och nödvändigt för att leva upp till de klimatmål som sattes i Paris.

Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS, välkomnar att regeringspartierna nu har presenterat sin vision för framtidens elsystem, så att förhandlingarna i Energikommissionen kan komma igång på allvar. Han kritiserar dock regeringens motivering – att omställningen av elsystemet handlar om klimatet. Särskilt eftersom regeringen i sitt debattinlägg betonade vikten av att energipolitiken diskuteras utifrån kunskap och inte personligt tyckande.

– Sverige har idag ett av världens främsta elsystem, som genererar nästan helt utsläppsfri el och trygga elleveranser till en lägre systemkostnad än i de flesta andra länder. Det är då märkligt att regeringen kan landa i slutsatsen att en omställning behövs för klimatets skull, säger Carl-Michael.

Sveriges väl fungerande elsystem har varit avgörande för basindustrins konkurrenskraft och SKGS anser att detta måste värnas:

– Att säkerställa fortsatt god leveranssäkerhet för el måste vara A och O för svensk energipolitik och de partier som ansvarar för den. Utan en stabil elförsörjning av god kvalitet stannar basindustrin, vilket slår mot jobben, exporten och välfärden, säger Carl-Michael Raihle.

SKGS hävdar att Energikommissionen nu måste fokusera på rätt saker när man nu går in i förhandlingarnas avgörande skede. Det handlar i nuläget om att vinna tid, som gör att beslut – både politiska sådana och de som rör investeringar – kan fattas på väl underbyggda analyser.

Den brännande frågan är att säkerställa så att de sex yngre kärnkraftsreaktorerna kan köras vidare under sina fulla tekniska livslängder, men även att vattenkraften får mer rättvisa produktionsvillkor. Dessutom lyfter SKGS vikten av att partierna arbetar aktivt för att hålla nere systemkostnaderna, eftersom omställningen av elsystemet i slutändan får betalas av elkonsumenterna.

– Basindustrin har höga förväntningar på Energikommissionen. Det är nödvändigt med uppgörelser för ett stabilt elsystem som bidrar till svensk konkurrenskraft. Men att stänga fungerande koldioxidfria kraftverk i förtid är inte rätt väg och här behöver regeringen tänka om. Att peka ut lösningar utan att ha konsekvensanalyserat dem är inte heller en trovärdig väg framåt, avslutar Carl-Michael Raihle.