06 april, 2023

Aktiviteter

Inbjudan: Industrins elbehov 2030

Tid: 19 april kl. 13:00-14:15, Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, Wallenbergaren, eller digitalt.

SKGS har uppdragit åt konsult- och forskningsföretaget Profu att kartlägga industrins tillkommande elbehov år för år fram till år 2030. Kartläggningen omfattar de åtgärder och planer som industrierna själva bedömer kommer att genomföras de närmsta åren.

Svaren från de undersökta branscherna och företagen visar att industrins elbehov rör sig i samma härad eller högre än de senaste årens analyser av så kallade högelektrifieringsscenarier.

Anmäl er till fysiskt deltagande här

För att följa seminariet digitalt använd länken nedan:
LÄNK TILL WEBBSÄNDNING
(Sändningen startar 30 minuter innan seminariet startar)

Program

Kaffe serveras utanför Wallenbergaren från kl. 12:30

13:00 Introduktion,
Hanna Stenegren, Svemin

13:05 Industrins elbehov 2030,
Ebba Löfblad, Profu

13:20 Energi och effektbalans till 2030,
Johan Bruce, SKGS

13:35 Hur får vi ny vindkraft och kärnkraft på plats,
Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

13:50 Panel. Vad krävs för att få omställningen på plats i tid?
Adam Kanne, Perstorp
Tomas Hirsch, SSAB

14:10 Sammanfattning och avslutande ord,
Hanna Stenegren, Svemin

14:15 Slut