27 september, 2016

Aktiviteter

Industrifrågor i fokus på DI:s Energiköpardag

Den 29 november arrangeras Energiköpardagen 2016 på Grand Hôtel i Stockholm. Dagens Industri är arrangör och konferensen är tänkt att samla landets stora energiköpare och deras leverantörer.

Under årets konferens berörs frågan om hur våra största energiköpare agerar utifrån sina affärsmöjligheter, energibehov och politiskt satta ramar. Vilken roll har egentligen storkunderna i framtidens energisystem, hur kan energikostnaderna minskas och hur kan samarbeten och partnerskap förändra sättet vi ser på kund och energileverantör?

SKGS menar att Energiköpardagen är viktig för svensk basindustri.

– Basindustriföretagen är landets största elkonsumenter och tillsammans förädlar vi en tredjedel av den el som produceras i Sverige. Eftersom Elköpardagen är tänkt att samla både stora konsumenter och leverantörer hoppas vi på ”spänstig” debatt och en dag då basindustrin verkligen kan göra sin röst hörd, säger Anna Holmberg, energidirektör, SKGS.

Programmet uppdateras löpande men redan nu finns en mängd programpunkter som på ett eller annat sätt berör basindustris förutsättningar. Bland annat kommer Bo Diczfalusy att redogöra för hur Energikommissionen arbetar med att säkra basindustrins konkurrenskraft. Dessutom kommer Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten, att titta närmare på hur basindustrin kan bli en integrerad del av framtidens energisystem.

Här kan du anmälda dig till Energiköpardagen 2016