12 oktober, 2007

Pressmeddelanden

Industrin behöver kärnkraften!

– Kärnkraften behövs – och effektiviserad och utbyggd kärnkraft är det säkraste och enda sättet att klara uppställda klimatmål!

Det säger Owe Fredholm, VD i Plast- och Kemiföretagen samt talesman för den elintensiva industrins samarbetsprojekt SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet) i en kommentar till Volvos utspel om att i fortsättningen inte längre köpa kärnkraftsel.

Enligt tidningsuppgifter på fredagen har Volvo slutit ett avtal med Vattenfall, som innebär att Vattenfall endast ska leverera vattenkraftsel till företaget. Volvos ambition är att fullt ut använda förnyelsebar energi i produktionen.

– Man kan naturligtvis slå på trumman för att man bara vill använda vattenkraftsel, men i praktiken fungerar det inte så, förklarar Fredholm. Den el som levereras till Volvo – och alla andra industrier – kommer även i fortsättningen att vara en mix av olika produktionsslag.

– Sverige och svensk industri är under överskådlig framtid helt beroende av såväl vattenkraft som kärnkraft. Båda produktionsslagen är koldioxidfria och överlägsna alla andra ur miljösynpunkt. Att säga nej till kärnkraft är detsamma som att säga nej till den elintensiva industrins utvecklingsmöjligheter. För denna industri är nämligen fortsatt kärnkraftsproduktion ett överlevnadsvillkor, avslutar Fredholm.

För ytterligare information:
Owe Fredholm 070 593 81 41
Lars-Erik Axelsson 08-762 79 49

Läs pressmeddelandet här (pdf)