09 maj, 2018

Nyheter

Industrins elkostnader – ligger Sverige så lågt som många säger?

SKGS har låtit Sweco jämföra elkostnaden i Sverige med ett antal intressanta konkurrentländer.

Resultatet redovisades vid ett frukostseminarium 9 maj. Ta del av rapporten här.