11 november, 2019

Nyheter

Johan Bruce ny energidirektör

Johan Bruce efterträder Anna Holmberg som energidirektör på Skogsindustrierna och som verksamhetsansvarig på SKGS. Johan kommer närmast som chef på Sweco Energy Markets. Tidigare har Johan Bruce arbetat som chef på Fortum där han bland annat arbetat med långtidsanalys och påverkansarbete.

– Vi är inne i ett intressant skede i svensk energipolitik. De beslut som tas de närmsta åren kommer att få långvariga effekter för elförsörjning inte bara i Sverige utan också inom hela den nordiska elmarknaden.

Sverige och svensk industri står inför ett antal kort- och långsiktiga utmaningar på elområdet som behöver lösas tekniskt och politiskt. Leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt el är en förutsättning för en fortsatt framgångsrik basindustri, säger Johan Bruce.

Just nu pågår flera politiska processer som berör elförsörjningen. Exempelvis aviserades nyligen en elektrifieringskommission med uppdrag att undersöka elektrifieringen av vägnätet. Samtidigt har kärnkraftsdebatten tagit fart igen. Digitalisering, elektrifiering och den ökade andelen förnybar el innebär en snabb förändringstakt i ett elsystem med långa planeringshorisonter. – Efterfrågan på el ökar samtidigt som vi går mot en större andel oplanerbar elproduktion. Risken för effektbrist kommande vinter har ökat jämfört med förra vinter.

Att kraftbalansen försämras beror huvudsakligen på att Ringhals 2 tas ur bruk. SKGS kommer att fortsatt fokus på åtgärder som minskar risken för effektbrist och fortsätta dialogen med politiker och andra intressenter, säger Johan Bruce.