18 augusti, 2014

Debattartiklar

Kärnkraftsavveckling negativt för klimatet

Expressen Debatt 18 juli 2014: Varför alls förtidstänga kärnkraftverken? undrar Lena Palm från SKGS-basindustrin och Jakob Eliasson från Villaägarna.

Vad händer om kärnkraft läggs ner i förtid? Erik Lundin och Tomas Tangerås från Institutet för Näringslivsforskning ger en del av svaret i tisdagens Expressen. Elpriset blir högre. Enligt Lundin och Tangerås blir den genomsnittliga fördyringen 10 procent, om tre av de mindre kärnkraftsreaktorerna stängs. Efter detta konstaterande inställer sig en fråga: Varför alls förtidsstänga?

Den svenska elförsörjningen är nästan fri från klimatpåverkande utsläpp. Tack vare ett system dominerat av vattenkraft och kärnkraft får konsumenterna stabil, klimatvänlig el till rimliga priser.

Dagens elförsörjning gör att Sverige kan bidra till att täcka världens behov av produkter som kräver el för tillverkningen, exempelvis papper, hygienartiklar och stål, utan att klimatet påverkas. Jämfört med om samma varor hade tillverkats i kolkraftens Kina innebär den svenska exporten att världens CO2-utsläpp minskar. Samtidigt ger svensk export värdefulla arbetstillfällen och inkomster till Sverige. Om kärnkraft stängs och än mer väderberoende el från vindkraft tillförs kommer pristopparna på elmarknaden bli högre. Att försöka hantera det genom mer elimport från grannländer är inte självklart en bra lösning – det gör att vi får mer el från grannarnas kolkraftverk.

Lundin och Tangerås visar på priseffekter av stängd kärnkraft. Här har vi tagit upp den negativa påverkan på klimat och konkurrenskraft som skulle uppstå. Nu bör de politiker som förordar förtida avveckling ge sina svar. Varför höja priserna, försämra Sveriges konkurrenskraft och samtidigt öka importen av kolkraft?

Lina Palm, energidirektör, SKGS-basindustrins energisamarbete
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, Villaägarna

Läs artikeln på Expressen.se