08 maj, 2008

Pressmeddelanden

Kenneth Eriksson ny ordförande för SKGS

Kenneth Eriksson, Chief Operations Officer SCA, blir ny ordförande i SKGS efter Jan Svärd, VD Eka Chemicals. Jan Svärd avgår efter sex år som ordförande.

”En långsiktig och realistisk energipolitik som medger säker eltillförsel till konkurrenskraftiga priser är en avgörande förutsättning för basindustrins utvecklingsmöjligheter i Sverige”, säger Kenneth Eriksson.

”Historiskt har basindustrin lämnat viktiga bidrag till sysselsättning och välfärd. Om det skall fortsätta krävs en livskraftig basindustri i landet”, fortsätter Eriksson.

”SKGS har en viktig roll att spela för att företräda basindustrins intressen och för att verka för politiska beslut som ger basindustrin konkurrenskraftiga villkor. Dit hör att kraftproduktionen i Sverige måste byggas ut. Om de politiska hindren undanröjs, för utbyggnad av kärnkraftproduktion som inte skadar klimatet, så är basindustrin beredd att investera,” avslutar Eriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Eriksson, 070 – 591 5277
Lars-Erik Axelsson, 070 – 587 7228

Läs pressmeddelandet (pdf)