07 maj, 2015

Aktiviteter

Konkurrenskraft – i fokus för energipolitik 3.0

Välkommen på SKGS, EFA/Svensk Energis och Teknikföretagens seminarium under Almedalsveckan 2015. Seminariet ber panel och Energikommission att svara på frågor som "Vad innebär konkurrenskraft rent praktiskt för energiföretag, teknikleverantörer och kunder? Och hur kan konkurrenskraft bli en integrerad del av designen av den svenska energipolitiken 3.0?" Vi ses i Industriområdet tisdag 30 juni kl. 08.00-09.15!

Fram till 1980-talet utvecklade Sverige en energipolitik 1.0 baserad mestadels på storskaliga lösningar. Därefter följde en version 2.0 med mer fokus på småskalighet och hög andel intermittent kraft. Energikommissionen ska nu lägga grunden för en överenskommelse om en energipolitik 3.0 där helhetstänk och systemperspektiv kommer att vara avgörande faktorer. Det innebär med nödvändighet att fokus flyttas från energitillgång över året till effekt och tillgänglighet, att i varje sekund kunna nå balans mellan efterfrågan och produktion av el.

IMG_0471Energikommitténs direktiv anger att ”särskild hänsyn ska tas till de förväntade kostnaderna för energi och det svenska näringslivets konkurrenskraft”. Men vad innebär konkurrenskraft rent praktiskt för energiföretag, teknikleverantörer och kunder? Och hur kan konkurrenskraft bli en integrerad del av designen av den svenska energipolitiken 3.0?

Program

  1. ”Helhetstänk, systemperspektiv och konkurrenskraft – så här fungerar det för oss!”
  • Tom Erixon, VD och koncernchef Ovako
  • Kerstin Konradsson, affärsområdeschef smältverk, Boliden
  • Per Eckemark, divisionschef Power Systems, ABB Sverige
  • Pernilla Winnhed, VD Svensk Energi

2. Reflektion från Energikommissionen (tillfrågad)

3. ”Hur ska Energikommissionen skapa grunden för den svenska energipolitiken 3.0?”
Samtal med:

  • Ingemar Nilsson (S)
  • Lars Hjälmered, ledamot (M)

Moderator

Pernilla Ström

Datum & tid         

Tisdag 30 juni 2015 kl 08:00-09:15

Plats          

Industriområdet, hörnet S:t Hansgatan och Trappgränd

Allmänt       

Seminariet är en del av Industrin tar matchen, www.industrintarmatchen.se

Arrangörer

SKGS
EFA/Svensk Energi
Teknikföretagen

Varmt välkommen!