28 oktober, 2015

Remissyttranden

Kostnader vid tröskeleffekter måste bäras av producenterna

SKGS avstyrker båda de lösningar som Ei föreslår avseende permanent lösning av den så kallade tröskeleffektsproblematiken. SKGS anser vidare: • Att elproducenterna bör betala samtliga kostnader vid anslutning • Att dagens övergångslösning bör kunna gälla fram till 2020 • Att det i nuläget inte behövs ytterligare premiering av vindkraft • Att Ei:s förslag riskerar att störa Energikommissionens arbete • Att den elintensiva industrin borde ha getts möjlighet att ingå i Ei:s grupp av marknadsaktörer

Läs hela remissvaret här