20 april, 2012

Debattartiklar

Kritiken bygger på missförstånd

Som en replik på vår debattartikel på Brännpunkt om väljarnas uppfattning om kärnkraften har två debattörer, Oskar Englund och Magnus Westerstrand, invänt. Det är inte första gången överdrifter och missförstånd förekommer i ett debattinlägg från kärnkraftsmotståndare. Men i detta fall är det fråga om ett missförstånd som grundas i Englund/Westerstrands okunskap i undersökningsmetod, men som är enkelt att reda ut.

Enligt Englund och Westerstrand bygger inte den undersökning vi beställt på intervjuer av ett riksrepresentativt urval. Det gör den givetvis. För att dra tillförlitliga slutsatser om S- och M-väljarnas uppfattning har emellertid minst 1 000 av båda dessa respektive grupper intervjuats. Men, och det är här Englund och Westerstrand går bort sig: i redovisningen av väljarkåren på totalnivå har överurvalet av dessa båda väljargrupper (S- och M-väljare) viktas ned för att motsvara sammansättningen i ett riksrepresentativt genomsnitt.

Ett enkelt sätt för Englund/Westerstrand att bespara sig själva och SvD:s läsare denna förvirring hade varit att helt enkelt kontakta oss, så hade vi snabbt kunnat reda ut detta missförstånd. Två tredjedelar av den kritik de gör ett stort nummer av i sin artikel faller därmed.

Det gör även Englund/Westerstrands tredje och sista kritiska synpunkt, fast av ett annat skäl. De båda herrarna jämför vår fråga om att byta ut gamla kärnkraftsreaktorer mot nya, med en fråga från SOM-undersökningen där kärnkraften jämförs med en stor mängd andra energislag. Men resultatet i SOM-undersökningen motsäger inte vår undersökning då frågorna handlar om helt olika saker. SOM handlar om vad vi i Sverige bör ”satsa på”. Det är en stor skillnad på att exempelvis vilja ”satsa på” solenergi och att tro att det skulle vara tillräckligt för att ersätta den energi som finns i dagens kärnkraftsreaktorer. Englunds/Westerstrands eventuella oförmåga att inse den skillnaden är en god illustration på kärnkraftsmotståndets brister och risker.

SOM ställer däremot en annan fråga som ligger närmare den som vi ställer i vår undersökning. I den svarar en majoritet (52 procent) att de vill byta ut dagens gamla reaktorer mot nya eller till och med bygga helt nya reaktorer. En minoritet (28 procent) vill inte tillåta att gamla reaktorer byts ut eller avveckla snabbare.

Kvar efter Englund/Westerstrands missförstånd och därpå följande feltolkningar står det faktum att kärnkraften bidrar med knappt hälften av den svenska elproduktionen, och att den är avgörande för industrins och hushållens tillgång till klimatvänlig energi till rimliga priser. Kvar står också att de svenska väljarnas hållning till kärnkraften är långt mer pragmatisk än vad som avspeglas i de låsningar som råder mellan och inom vissa partier.

Att träffa en blocköverskridande överenskommelse om att ersätta gamla reaktorer med nya är inte bara klokt i sak, det har också ett brett stöd i väljarkåren som helhet, såväl som bland socialdemokratiska och moderata väljare.

MARIE S ARWIDSON

vd Skogsindustrierna

MAGNUS HUSS

vd Plast & Kemiföretagen

BO-ERIK PERS

vd Jernkontoret

TOMAS FROM

vice vd SveMin

LINA PALM

energidirektör SKGS – basindustrins energisamarbete

Läs Oskar Englunds och Magnus Westerstrands föregående replik ”Stämmer inte att svenskar vill ha kärnkraft” 

Läs SKGS replik direkt på svd.se