28 november, 2014

Nyhetsbrev

Läs årets sista utgåva av Energiperspektiv

Hej, Världens energibehov kommer att öka dramatiskt de närmaste 20 åren. Det bedömer Internationella Energimyndigheten (IEA) i sin årliga World Energy Outlook som publicerats nyligen. Fram till 2040 bedöms efterfrågan att öka med 37 %, vilket kräver omfattande investeringar i produktion av exempelvis olja och gas, enligt IEA. Samtidigt har under hösten mål för utsläppsminskningar &hellip; <a href="https://skgs.org/aktuellt/las-arets-sista-utgava-av-energiperspektiv/">Continued</a>

Hej,

Världens energibehov kommer att öka dramatiskt de närmaste 20 åren. Det bedömer Internationella Energimyndigheten (IEA) i sin årliga World Energy Outlook som publicerats nyligen. Fram till 2040 bedöms efterfrågan att öka med 37 %, vilket kräver omfattande investeringar i produktion av exempelvis olja och gas, enligt IEA. Samtidigt har under hösten mål för utsläppsminskningar diskuterats i både EU, Kina och USA, föranlett inte minst av FN-toppmötet i Paris nästa år.

Ökad efterfrågan och minskade utsläpp är en svår nöt att knäcka. Inte minst om detta ska ske i kombination med bibehållen konkurrenskraft. Tyskland är ett av de länder som har svårt att få ihop ekvationen. Energiintensiva företag styr nu om sina investeringar från den tyska marknaden till USA. Ändå ser det ut som att den tyska regeringen får backa från de klimatmål som man satt upp till 2020; att minska kolberoendet har visat sig svårare än vad man trodde från början.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet