05 oktober, 2021

Debattartiklar

Nyheter

Ledare: Höga elpriser drabbar jobben och välfärden

Sverige har inte råd med höga elpriser som driver investeringar och jobb ut ur landet, skriver SKGS nyvalda ordförande Peter Kihlgren, vd för Kemira Kemi AB i Helsingborg.

Foto: Björn Lilja

Det är nu mindre än ett år till riksdagsvalet. Men innan dess kommer några vintermånader. Hur många extremt kalla eller blåsiga vinterdagar vi har framför oss vet vi inte. Vad vi däremot vet – med ganska stor sannolikhet – är att elsystemet kommer att pressas till det yttersta vissa dagar. Vi kommer att ha perioder med extremt höga elpriser som kommer att slå direkt mot den elintensiva basindustrin.

Mot bakgrund av sommarens och höstens höga elpriser och stora elprisskillnader inom landet finns det all anledning till oro. En utblick mot våra grannländer förstärker bilden av extremt kostsam energi. Priserna på kol, gas och utsläppsrätter har på kort tid drivit upp elpriserna på kontinenten vilket bidragit till att driva upp elpriserna i mellersta och främst södra Sverige (elområdena SE3 och SE4).

Konsekvenserna på sista raden av de höga elpriserna är tydliga särskilt inom basindustrin vars konkurrenskraft historiskt stärkts av en trygg och rimligt prissatt elförsörjning. Kan inte investeringar räknas hem genomförs de inte, vilket drabbar klimatomställningen, jobben och välfärden. De långsiktiga konsekvenserna av osäkerheten kring elförsörjningen får inte underskattas. Sverige måste även fortsättningsvis skapa förutsättningar för internationellt ledande innovation och produktion, inte minst inom ny klimatvänlig teknik.

Klimatomställningen och elektrifieringen beräknas minst fördubbla elanvändningen fram till 2040-talet. Om elsystemet ska klara denna utmaning krävs politiska beslut som bland annat kortar ledtiderna i utbyggnaden av elnätet och ny elproduktion. För elsystemets stabilitet är det särskilt viktigt att bevara och utveckla den planerbara elproduktionen i SE3 och SE4.

Lösningarna på elsystemets akuta problem måste bli en av de viktigaste frågorna i nästa års val. SKGS kommer att intensifiera arbetet med att hitta konstruktiva lösningar och uppmärksamma basindustrins behov av leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt el. Sverige har inte råd med höga elpriser som driver investeringar och jobb ut ur landet.