27 juni, 2017

Pressmeddelanden

Leveranssäkerhet på el – het fråga

Onsdagen den 5 juli anordnar Svenska Kraftnät ett Almedalsseminarium med rubriken: Kan vi förvänta oss el i varje given stund i framtiden? På plats för att diskutera frågan finns SKGS energidirektör Anna Holmberg.

En panel med företrädare från den svenska energimarknaden kommer vara på plats för att diskutera hur vi tryggar leveranssäkerheten av el och om elmarknaden är i behov av en förändring. En diskussion kring myndigheternas ansvar kommer också föras och hur branschen tillsammans med myndigheterna kan skapa möjligheter för tryggad leveranssäkerhet.

De inbjudna paneldeltagarna är: Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska Kraftnät; Per Wikström, chef kraftsystemanalys Svenska Kraftnät; Anna Holmberg, energidirektör SKGS; Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi; Elin Broström, analytiker Energimarknadsinspektionen; Lars Andersson, enhetschef Förnybar energi, Energimyndigheten och Jenny Larsson, moderator och chef Värme Sverige, Vattenfall.

– Sverige har en hög elanvändning, dels beroende på vårt geografiska läge, dels tack vare en stor elintensiv basindustri, som i hög grad bidrar till det svenska välståndet. God tillgång på stabil el till en rimlig systemkostnad har historiskt varit en konkurrensfördel för den elintensiva industrin och det vill vi att det ska vara även i framtiden, säger Anna Holmberg.

Panelen kommer diskutera frågan ur ett EU-perspektiv då klimatmålen som satts innebär en utbyggnad av förnybar elproduktion i Europa, en utbyggnad som realiseras framför allt som ny vindkraft. Historiskt har risken för brist på effekt och systemtjänster varit liten i de nordiska länderna, men det finns framtida utmaningar för systemet när konventionell elproduktion ersätts av väderberoende kraftslag.

– Vad kan producenterna och kunderna bidra med i framtidens elsystem? Behöver vi ett mål för leveranssäkerhet? I så fall varför och hur utformas ett mål på ett samhällsekonomiskt smart sätt? Detta är frågor som jag hoppas få möjlighet att diskutera under seminariet i Almedalen, säger Anna Holmberg.

Läs mer om seminariet här