25 mars, 2010

Pressmeddelanden

Majoritet för kärnkraften

En majoritet, 52 procent, vill fortsätta använda kärnkraften. Det visar en ny undersökning om klimat och energi från SIFO*. Undersökningen visar också att svenska folket anser att kärnkraften är det bästa energislaget när man väger samman vad som är bäst för både jobb och klimat.

Resultatet visar att 52 procent av svenskarna vill att dagens kärnkraft ska ersättas när den tjänat ut (30 procent) eller att fler kärnkraftsverk ska byggas (22 procent). 45 procent vill avveckla kärnkraften i takt med att dagens reaktorer tjänat ut (37 procent) eller att den avvecklas snarast (9 procent).

– Trots att undersökningen är gjord under en period då kärnkraften varit ifrågasatt, efter driftstörningar och höga elpriser, är stödet för kärnkraften starkt. Det är rimligt att anta att stödet hade varit ännu större under ett mer normalt år, säger Kenneth Eriksson, ordförande i svensk basindustris energisamarbete SKGS.

Också när energifrågan sätts i ett större sammanhang är stödet för kärnkraften starkt. På frågan ”På det stora hela, vilket energislag tror Du sammantaget är bäst för både jobben och klimatet?” svarar 26 procent kärnkraft, 21 procent vindkraft och 18 procent vattenkraft.

– Det går att klara både klimathot och jobbkris, om man är beredd att arbeta tillsammans och låta gamla dogmer stå åt sidan för praktiskt genomförbara lösningar. I och med regeringens förslag om att låta tio nya reaktorer ersätta de tio befintliga, och samtidigt investera i kompletterande energislag, borde det finnas möjlighet att skapa den nationella samling kring energipolitiken som Sverige så väl behöver, fortsätter Kenneth Eriksson.

– Energifrågan är för viktig för att reduceras till ett partipolitiskt slagträ. Sverige behöver utveckla – inte avveckla – alla koldioxidfria energislag, inklusive kärnkraften, avslutar Kenneth Eriksson.

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Eriksson, ordförande SKGS 070 591 52 77
Lars-Erik Axelsson, presskontakt SKGS 070 587 72 28

*SIFO Research International har på uppdrag av svensk basindustris energisamarbete, SKGS, genomfört undersökningen under perioden 16-24/2. 1 500 svenskar mellan 16-74 år deltog i undersökningen.

Läs pressmeddelandet (pdf)

Bilaga 1 (pdf)

Bilaga 2 (pdf)