21 maj, 2019

Nyheter

Med Skogsindustrierna till Bryssel

Anna Holmberg slutar som energidirektör för Skogsindustrierna och SKGS för att bli chef för Skogsindustriernas nyöppnade Brysselkontor. Där kommer hon att arbeta för skogsbruket och skogsprodukterna och deras ökande betydelse i den växande bioekonomin.

– Vi kommer att jobba för att stärka skogsindustrins position i Bryssel. Det finns ett behov av att informera om vad vi gör i Sverige. Men det finns också ett intresse för det svenska skogsbruket i Europa och hur vi kombinerar låg klimatpåverkan med ekonomiskt välstånd, säger Anna Holmberg.

Med den ökade närvaron satsar Skogsindustrierna på att komma in tidigare i beslutsprocesserna.

– Vad som sker i Bryssel påverkar den svenska skogsindustrin. Det är därför viktigt för oss att följa utvecklingen på plats. Det är särskilt viktigt nu när klimatomställningen ökar politikens intresse för skog- och skogsprodukter, säger Anna Holmberg.

Under sommaren kommer en ny energidirektör för både Skogsindustrierna och SKGS att ha utsetts.