01 juni, 2022

Nyheter

Mikael Staffas, VD Boliden: ”Tappar vi konkurrensfördelarna riskerar vi att basindustrin flyttar till Tyskland”

Boliden strävar mot att bedriva världens mest CO2-effektiva basmetallverksamhet. Men de instabila och höga elpriserna hindrar bolaget från att investera och elektrifiera i önskad takt. Ytterst är utmaningarna ett hot mot hela den svenska basindustrin, säger Bolidens vd och koncernchef Mikael Staffas i en intervju med SKGS.

Stabila elpriser är en förutsättning för att Boliden ska kunna fortsätta sin påbörjade och ambitiösa resa mot att bli världens mest CO-effektiva basmetallverksamhet.

– Vi måste veta att vi har konkurrenskraftiga priser under en överskådlig tid framöver för att våga göra de investeringar som krävs för att ytterligare elektrifiera vår verksamhet.

Men den senaste tidens instabilitet och höga, importerade tyska elpriser sätter käppar i hjulet för bolagets verksamhet i södra Sverige.

– Med ett pris som är för högt eller som vi inte kan räkna på har vi svårare att räkna hem investeringar, och då kommer vi att investera mindre, och investerar vi mindre så producerar vi mindre och skapar mindre värde. Då sker även omställningen till vår egen fossilfrihet långsammare.

Instabiliteten utgör inte bara ett hot mot Boliden, utan mot hela den svenska basindustrin, menar Mikael Staffas.

– Den största risken som jag ser är att vi får tyska priser ändå upp till Norrland. I förlängningen skulle det innebära att det är väldigt svårt att investera i norra Sverige. Det betyder också att Sverige tappar den konkurrensfördel vi alltid har haft genom att placera verksamheter i norra Sverige, och egentligen kan basindustrin i så fall flytta till Tyskland, eftersom villkoren kommer att vara ungefär desamma.

Elektrifiering är grunden för ett fossilfritt samhälle, och precis alla stora industrier kommer Bolidens verksamhet att kräva ännu mer el framöver. Med rätt förutsättningar, det vill säga en stabilitet och konkurrenskraftiga priser, ser Mikael Staffas stora möjligheter.

– Då kommer vi att kunna fortsätta den resa vi redan har påbörjat vad gäller elektrifiering. Vi har redan idag världens kanske mest CO2-effektiva basmetallverksamhet, och den kan bli ännu bättre. Vi behöver behålla den ledande position vi har.