02 juni, 2014

Nyheter

Miljöpartiets kärnkraftsavveckling oroar industrin

Lina Palm, energidirektör SKGS, deltog i SVT:s Agenda 1 juni 2014 i en diskussion om att Miljöpartiets klimatförslag hotar industrin. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson intervjuades om kärnkraftsavvecklingen.

Utdrag från SVT:s webbplats:

Miljöpartiet vill att kärnkraften ska snabbavvecklas till år 2030 och att två reaktorer ska stängas redan under nästa mandatperiod. Bortfallet av elproduktion ska kompenseras av en motsvarande utbyggnad av förnyelsebara energikällor, framförallt vindkraften.

Lina Palm är energidirektör för Basindustrins energisamarbete och ser med oro på förslagen om en snabbavveckling. Hon menar att lärdomarna från Tyskland avskräcker:

– De lärdomar vi kan dra därifrån är att det är svårt, det är dyrt och det leder till ökade klimatutsläpp. Det är inte ett sådant elsystem eller en sådan effekt som vi vill se i Sverige säger hon och får medhåll av Maria Sunér Fleming på Svenskt näringsliv:

– Ett sådant beslut skulle skapa en stor osäkerhet och kanske få industrin att lägga sina investeringar någon annanstans än i Sverige.

De alternativ som ofta lyfts fram som alternativ till kärnkraften är vind- och solkraft. När vinden blåser och solen skiner fungerar dagens vindkraft och solpaneler bra för att generera el. Problemet är att de tekniska möjligheterna att lagra el inte har hängt med.

Därför skulle Sverige behöva importera el för att täcka bortfallet när vädret inte är som man önskar och den el som man då får in från Europa skulle ge betydligt större utsläpp än vad kärnkraften gör i dag. Svensk el tillhör nämligen Europas ”renaste” med avseende på de fossila utsläppen

Eftersom el är svår att lagra betyder de senaste årens export av svensk el inte per automatik att det i teknisk mening finns ”marginal” att ta av för att avveckla kärnkraften. Lina Palm menar att frågan är komplex:

– Det är sant att vi haft en stor elexport de senaste åren och den exporten gör stor nytta på kontinenten. Den el vi producerar i Sverige är till 97 procent fri från koldioxid och när vi exporterar den till länder som Tyskland och Danmark så trycker den undan kolkraftsproduktionen i de länderna. Så den svenska elexporten gör stor nytta för klimatet, säger hon.

– Om vi ska minska elexporten och till slut ta bort kärnkraftsproduktionen, så kommer Sverige istället att behöva importera kolkraften till Sverige, menar Lina Palm.

Se inslaget här

Se hela avsnittet här (inslaget börjar omkring 22 minuter in i programmet)