12 december, 2013

Nyheter

Minskad konkurrenskraft för energiintensiv industri verkar inte oroa – hur är det möjligt?

Igår (11 december) presenterade IEAs chefsekonom Dr Fatih Birol den årliga globala energiutblicken, World Energy Outlook 2013 vid Dagens Industris Energikonferens. Dr Birols budskap var tydliga, och mycket oroande.

• Världens energianvändning ökar stadigt, och även om satsningarna på förnybar energi ökar kraftigt så kvarstår det globala fossilberoendet. År 1987, när Brundtlandrapporten om hållbar utveckling presenterades utgjorde fossila bränslen 82 % av den globala användningen. Idag, 25 år senare, med ett stort fokus på energieffektivisering och förnybar energi står de fossila bränslena fortfarande för 82 % av den globala användningen.

• Europeisk energiintensiv industris konkurrenskraft väntas minska kraftigt över den närmsta 20 åren. Energikostnaden för den europeiska industrin mer än 3 gånger så hög som den är i tex. USA.
Resultaten och prognoserna är djupt oroande för mig, som jobbar för att öka den svenska energiintensiva industrins konkurrenskraft. Men vad som är ännu mer oroande är att vår egen energiminister, Anna-Karin Hatt, inte verkar det minsta bekymrad över utvecklingen. Även Hatt deltog vid gårdagens konferens, och gav inte ens en kommentar till IEAs budskap om minskad konkurrenskraft för industrin. Hur är det möjligt?

Läs hela kommentaren här: Kommentar WEO 2013