07 mars, 2006

Pressmeddelanden

Mona Sahlin vill ha ny elproduktion

Elpriset har stigit dramatiskt det senaste året. Det genomsnittliga spotpriset på elbörsen Nordpool var 78 procent högre under januari i år jämfört med januari 2005.

 Industrin är djupt oroad över utvecklingen av elpriset. Elpriset är den elintensiva basindustrins enskilt tyngsta kostnad. Därför välkomnar vi samhällsbyggnadsminister Mona Sahlins uttalande i intervjun i Energimyndighetens bilaga i Dagens Nyheter den 3 mars 2006, där hon säger: ”Sveriges energisystem behöver en ny kraftproduktion”, säger Jan Svärd, ordförande SKGS

– Att regeringen gav klartecken för effekthöjningen vid Ringhals kärnkraftverk var ett första tecken på att regeringen tar elkrisen på fullt allvar. Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlins uttalande i Energimyndighetens bilaga tolkar vi som det andra tecknet, säger Jan Svärd.

En rejält utbyggd elproduktion skulle trygga basindustrins och övrig industris framtida tillgång till el till konkurrenskraftigt pris.

Mona Sahlin mottog nyligen två utredningar om konkurrensen på den svenska och den nordiska elmarknaden, gjorda av Energimarknadsinspektionen och Statens Energimyndighet.

– Energimarknadsinspektionens förslag om höjd beskattning av kärnkraft och vattenkraft stimulerar inte till den nödvändiga utbyggnaden av elproduktion och bör inte genomföras. Vi delar däremot uppfattningen att en snabbare, effektivare och tydlig tillståndsprocess måste komma till stånd så att nya aktörer kan komma in på marknaden, säger Jan Svärd.

– Mona Sahlin har sagt att hon kommer att analysera förslaget och åtgärderna vidare. Vår förhoppning är att hon inser faran med att lägga ytterligare bördor på industrin. Vi för gärna en diskussion med Mona Sahlin om detta, avslutar Jan Svärd.

Läs pressmeddelandet (pdf)