27 februari, 2008

Pressmeddelanden

Mona Sahlins otydlighet om kärnkraften oroar basindustrin

I gårdagens ”Rakt på med K-G Bergström” i SVT gästade Mona Sahlin programmet. Bland annat ombads hon ge besked i kärnkraftsfrågan. Kommer socialdemokraterna att följa den linje som framförts av bland andra Carin Jämtin och avveckla en reaktor under nästa mandatperiod? I programmet gavs inte svar på denna fråga. Mona Sahlin menar att kärnkraften ska &hellip; <a href="https://skgs.org/aktuellt/mona-sahlins-otydlighet-om-karnkraften-oroar-basindustrin/">Continued</a>

I gårdagens ”Rakt på med K-G Bergström” i SVT gästade Mona Sahlin programmet. Bland annat ombads hon ge besked i kärnkraftsfrågan. Kommer socialdemokraterna att följa den linje som framförts av bland andra Carin Jämtin och avveckla en reaktor under nästa mandatperiod? I programmet gavs inte svar på denna fråga. Mona Sahlin menar att kärnkraften ska avvecklas, men är otydlig på när i tiden detta ska ske.

”Inom den elintensiva industrin är vi beroende av långsiktiga spelregler och konkurrenskraftiga elpriser. Innan vi genomför miljardinvesteringar i Sverige måste vi kunna känna oss rimligt försäkrade om att själva grundplattan för vår konkurrenskraft i Sverige inte är på väg att monteras ned. Att då höra från Mona Sahlin att ”kärnkraften tillhör en förgången epok i energipolitiken” är djupt oroande”, säger Owe Fredholm, VD Plats- & Kemiföretagen.

För basindustrin är osäkra besked om energiförsörjningen detsamma som dåliga besked. Elpriset är en otroligt viktig parameter vid beslut om en miljardinvestering i en ny pappersmaskin. Om kärnkraftsavvecklingen fortsätter kommer elpriset att stiga och beroendet öka av elproduktion som påverkas av ökade kostnader genom klimatpolitiken. För varje öre som elpriset stiger blir basindustrins elnota 400 miljoner kronor högre. Det kan i ett slag förvandla en lönsam investering till en olönsam samt leda till utflyttning av jobb till andra länder.

”Basindustrin sysselsätter direkt och indirekt 400 000 människor i Sverige, många gånger i glesbygd och på orter där annan sysselsättning är svår att hitta. Detta vet socialdemokratiska kommunalråd runtom i landet, inte minst i orter där många jobbar i basindustrin. Mona Sahlin borde lyssna mer på sina gräsrötter”, säger Owe Fredholm.

För mer information:
Owe Fredholm VD Plast- & Kemiföretagen 070 – 593 81 41
Lars-Erik Axelsson, SKGS, 070-587 72 28

Läs pressmeddelandet (pdf)