22 juni, 2015

Aktiviteter

Möt SKGS under Almedalsveckan

Välkommen att träffa SKGS under Almedalsveckan! Vi medverkar på seminarier där vi diskuterar lärdomar från Tysklands Energiwende och vilken energipolitik som ger konkurrenskraft. SKGS energidirektör deltar även i en utfrågning av energipolitiker.

Vilka lärdomar kan Sverige dra av Energiewende?
29 juni kl. 15:00

Tysklands energipolitik, Energiewende, är i fokus när företrädare för tysk fackföreningsrörelse och industri tar till orda i Visby. På inbjudan av IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, ska tyska och svenska experter diskutera det tyska exemplet med snabbstängning av kärnkraft, subventioner till förnybart, en hög andel kolkraft och stigande kostnader för elnät.

I diskussionen deltar fackföreningsmannen Michael Vassiliadis, ordförande i IG BCE, ett fackförbund med över 600 000 medlemmar. Norbert Theihs företräder den tyska industriorganisationen VCI.

SKGS energidirektör Anna Holmberg ska diskutera vilka slutsatser Sverige bör dra av det tyska exemplet tillsammans med de tyska deltagarna samt med Anders Ferbe, ordförande IF Metall och Magnus Hall, vd Vattenfall.

Läs mer här

 

Vilken energipolitik ger konkurrenskraft?
30 juni kl. 08:00

Vad innebär konkurrenskraft rent praktiskt för energiföretag, teknikleverantörer, användare inom basindustrin och dess anställda? Och hur hänger energipolitik och konkurrenskraft ihop? De frågorna ska besvaras av en kvalificerad panel under ledning av moderator Pernilla Ström:

•    Lars Hjälmered, ledamot i Energikommissionen (M)
•    Ingemar Nilsson, ledamot i Energikommissionen (S)
•    Tom Erixon, ordförande SKGS samt vd och koncernchef, Ovako
•    Kerstin Konradsson, Affärsområdeschef smältverk, Boliden
•    Per Eckemark, Divisionschef Power Systems, ABB Sverige
•    Pernilla Winnhed, VD, Svensk Energi
•    Marie Nilsson, vice förbundsordförande, IF Metall
•    Bo Diczfalusy, kanslichef, Energikommissionen

Läs mer här

 

Energipolitiker frågar ut SKGS energidirektör
1 juli kl. 10:50

Två ledamöter i Energikommissionen – Maria Weimer (FP) och Åsa Westlund (S) – kommer att fråga ut energiexperter och samhällsdebattörer, bland andra SKGS energidirektör Anna Holmberg.

Det är Förnybarhetsrådet som arrangerar och bland övriga experter märks Mattias Goldmann, VD Fores och Bo Normark, Senior Advisor Power Circle.

Läs mer här