01 november, 2006

Pressmeddelanden

Nödvändigt med handlingskraft i elfrågan

SKGS har idag uppvaktat näringsminister Maud Olofsson om energipolitiken. SKGS övergripande budskap var att en väl fungerande och långsiktig energipolitik är en förutsättning för att nå den nya regeringens uppsatta sysselsättningsmål. Basindustrin står för 375 000 jobb och mer än var fjärde exportkrona. Många av jobben finns på orter med svag arbetsmarknad.

– I samtalen visade regeringen god vilja till konkret samarbete med industrin kring elfrågan för att rädda kvar basindustrin i Sverige. Vad vi behöver, och förväntar oss, är snabba åtgärder så att vi får en säkrad energiförsörjning med priser som stödjer svensk basindustris konkurrenskraft. En viktig del av detta är att ny och kostnadseffektiv elproduktion förverkligas, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

– SKGS står bakom de uppsatta klimatmålen och delar oron för växthuseffekten. Energieffektivisering är sedan länge en högt prioriterad fråga för basindustrin. Vi fortsätter att genomföra omfattande åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen, säger Owe Fredholm, vd Plast- & Kemiföretagen.

Vid uppvaktningen presenterade SKGS sina krav på åtgärder för att bevara en konkurrenskraftig basindustri i Sverige:

 •     Ta bort hinder för nya aktörer som kan erbjuda konkurrenskraftig elkraft:
  • genom att stötta tillkomsten av infrastruktur för import av elkraft
  • genom utbyggnad av ny effektiv kraftvärme
  • genom utbyggnad av vattenkraft
 •     Slopa avvecklingslagen för kärnkraft och genomför ingen ytterligare kärnkraftsavveckling
 •     Ta bort förbudet att bygga ny kärnkraft
 •     Gå från tanke till handling när det gäller möjligheten för basindustrin att erhålla långa kontrakt till konkurrenskraftiga villkor med Vattenfall
 •     Bjud in basindustrin till samarbete med konkreta åtgärder som resultat

För ytterligare frågor:
Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna, 070-635 00 08
Owe Fredholm, vd Plast- & Kemiföretagen, 070-593 81 41
Elisabeth Nilsson, vd Jernkontoret, 070-588 89 33

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)