05 november, 2014

Nyhetsbrev

Novemberutgåvan av Energiperspektiv ute

Läs novembernumret av Energiperspektiv här.

Hej,

EU:s medlemsstater har nu enats om unionens klimat- och energimål fram till 2030. Utsläppsmålet för växthusgaser fastslogs till -40 procent jämfört med nivån 1990, 27 procent av energin ska komma från förnybara källor och energianvändningen ska bli 27 procent effektivare. Slutsatserna från europeiska rådet ger också möjlighet att återkomma till diskussioner om målen efter FN-mötet i Paris nästa år.
Mer information hittar du här

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet här