16 december, 2014

Pressmeddelanden

Ny energidirektör till skogsindustrin och basindustrin

Skogsindustrierna har utsett Anna Holmberg till ny Energidirektör och verksamhetsansvarig för basindustrins energisamarbete, SKGS. Anna tillträder senast den 1 mars 2015.

Anna Holmberg 250Anna Holmberg har de senaste åren varit ansvarig för Arizona Chemicals europeiska public affairs-arbete. Hon är i grunden kemiingenjör från Chalmers och har 25 års yrkeserfarenhet från skogs- och kemiindustrin med ledande positioner inom tillverkning, produktutveckling och försäljning.

– Jag ser fram emot att bidra till att skapa fortsatt goda förutsättningar för utveckling av svensk skogs- och basindustri, säger Anna Holmberg. Den svenska energidebatten kommer att vara intensiv under många år framöver och det är oerhört viktigt för Sverige att basindustrins röst får tydligt genomslag i de politiska besluten.

– Energifrågorna och basindustrins behov av långsiktig försörjning av el till konkurrenskraftiga priser är en mycket viktig fråga för industrins möjligheter att konkurrerar på en global marknad och frågan har stor betydelse vid investeringsbeslut. Vi välkomnar Anna Holmberg som med sina erfarenheter av näringspolitik i Sverige och EU skapar kontinuitet i Skogsindustriernas och SKGS arbete, säger Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

För mer information, kontakta gärna:

Mårten Larsson, näringspolitisk chef Skogsindustrierna, 070-352 79 72
Karin Eriksson, presskontakt Skogsindustrierna, 070-254 48 49

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, Innovations- & Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret). Basindustrin sysselsätter 400 000 personer indirekt och har ett exportvärde på 323 miljarder kronor (2012).