12 januari, 2011

Pressmeddelanden

Ny ordförande för basindustrins samarbetsorganisation

Bo Annvik, vice VD Outokumpu, är sedan den 1 januari ny ordförande i SKGS. Annvik efterträder Kenneth Eriksson, Chief Operations Officer, SCA.

‐ Vinterns turbulens på elmarknaden med priser som tvingat industrier till tillfälliga produktionsstopp accentuerar betydelsen av en långsiktig energipolitik som inte ändras i takt med valperioderna. En långsiktig, blocköverskridande energipolitik som medger utbyggnad av alla energislag inklusive kärnkraft är nödvändig för att säkra industrins tillgång till kostnadseffektiv el, säger Bo Annvik.

I rollen som ordförande för SKGS kommer Bo Annvik främst att verka för en konkurrenskraftig, svensk industripolitik. En av grundförutsättningarna är just tillgången till energi till rimliga priser.

‐ SKGS har en viktig roll att spela för att företräda basindustrins intressen och för att verka för politiska beslut som ger basindustrin konkurrenskraftiga villkor. Sverige behöver utveckla all koldioxidfri elproduktion inklusive kärnkraft för att klara både kalla vintrar och en högkonjunktur. Då står också basindustrin beredd att investera för att fortsatt säkra såväl arbetstillfällen som exportintäkter till Sverige, avslutar Bo Annvik.

För ytterligare information:
Bo Annvik, ordförande SKGS: 0226‐826 01
Lars‐Erik Axelsson, presskontakt SKGS: 070‐587 727 28

Läs pressmeddelandet (pdf)