27 januari, 2014

Pressmeddelanden

Nya beskedet om Oskarshamn 1 väckarklocka för politikerna

Pressmeddelande 14-01-27: – Nu krävs besked från riksdagspartierna om vilken kraftproduktion som ska ersätta den befintliga kärnkraft som fasas ut. Det säger SKGS energidirektör Lina Palm med anledning av beskedet från OKG om att en ansökan förbereds till Mark- och miljödomstolen om servicedrift angående Oskarshamn 1. Ansökan innebär att processen nu påbörjas för att stänga kärnkraftreaktorn inom de närmaste åren.

Stängningen av befintliga reaktorer kommer att ske successivt under de kommande 25 åren och visar att förberedelser för ny kraftproduktion måste göras nu. För att ge den svenska basindustrin konkurrenskraftiga priser och stabila elleveranser behövs ny kraftproduktion som är oberoende av väder och vind i takt med att den befintliga kärnkraften fasas ut. Om Sverige ska värna basindustrin behövs antingen ny kärnkraft, kraftverk som eldas med naturgas eller ökad produktion i vattenkraften.

EU-kommissionens energirapport tidigare i veckan visade att industrin i Europa betalar dubbelt så mycket för elektricitet som dess konkurrenter i USA och Ryssland, 20 procent mer än de kinesiska företagen och 65 procent mer än de företag som verkar i Indien.

– Riksdagspartierna måste tänka på industrins konkurrenskraft när villkoren för ny energiproduktion bestäms. Beskedet om Oskarshamn 1 är en väckarklocka för Sveriges politiker, avslutar Lina Palm.

För mer information, kontakta:
Lina Palm, energidirektör SKGS, 070-397 14 49