29 september, 2014

Nyhetsbrev

Nytt nummer av Energiperspektiv ute

Läs septemberutgåvan av Energiperspektiv här.

Tillväxt behöver inte vara dåligt för klimatet. Det är huvudbudskapet i en rapport som presenterades i samband med FNs klimatmöte i veckan. Rapporten lyfter fram flera positiva trender som leder till minskade utsläpp av växthusgaser, men också förslag på hur dessa kan minskas ytterligare. I stora delar ligger de förslag som rapporten pekar på i linje med hur situationen ser ut i Sverige: urbanisering, en energimix med kärnkraft, vattenkraft, sol- och vindkraft samt ett pris på koldioxidutsläpp.

Utöver detta är det EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers formering av kommissionen som har väckt intresse den senaste tiden. Valet att slå ihop klimat- och energiportföljerna är en av de frågor som har väckt debatt.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet här