23 oktober, 2014

Nyheter

Ökad osäkerhet för exportföretagen äventyrar jobb

Läs budgetkommentaren från SKGS, basindustrins energisamarbete.

– Budgetförslagen om att höja skatten på elproduktion och att stoppa Vattenfalls utredning om ny kärnkraft skapar ökad osäkerhet för basindustrin. Det hämmar investeringar och tillkomsten av nya jobb, säger Helen Axelsson vid basindustrins energisamarbete SKGS i en kommentar till budgetpropositionen.

– Sverige står inför en stor utmaning kommande år när både dagens vindkraftverk och dagens kärnkraftverk kommer att bli för gamla. Det behövs därför goda villkor för att investera i ny kraftproduktion. Regeringens linje med höjda skatter och stoppade förberedelser för nya kraftverk är att gå i motsatt riktning.

Budgetpropositionen upprepar samtidigt beskedet att en energikommission ska tillsättas. Det är välkommet, enligt SKGS. Det behövs en bred genomlysning av Sveriges framtida elsystem och den bör utgå ifrån användarperspektivet, vad ska vi ha elen till, hur mycket behövs och till vilken kvalitet.

Kärnkraften ska dock, enligt regeringens ”ingång” i kommande blocköverskridande energisamtal, ersättas med förnybar energi och minskad användning av el.

– Om vi vill öka svensk export – utveckla Sveriges välfärd – och bidra till världens användning av klimatanpassade produkter då är en minskad elanvändning helt fel utgångspunkt. Sverige borde istället främja mer av klimatvänlig och konkurrenskraftig elproduktion, avslutar Helen Axelsson vid SKGS.

För mer information, kontakta:
Helén Axelsson, energi och miljödirektör Jernkontoret för SKGS, 070-370 92 31