08 april, 2009

Pressmeddelanden

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen idag. Att minska klimatutsläppen är enligt svenskarna det viktigaste miljömålet (63 procent). Över 60 procent bedömer att klimatfrågan kommer att bli viktig för deras val av parti i riksdagsvalet 2010, det visar en ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag &hellip; <a href="https://skgs.org/aktuellt/oro-for-ekonomin-och-klimatet-ger-okat-stod-for-karnkraften/">Continued</a>

Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen idag. Att minska klimatutsläppen är enligt svenskarna det viktigaste miljömålet (63 procent). Över 60 procent bedömer att klimatfrågan kommer att bli viktig för deras val av parti i riksdagsvalet 2010, det visar en ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av svensk basindustri.

Undersökningen visar att det finns en hög medvetenhet bland svenska folket om att kostnaderna för att producera energi med vatten- och kärnkraft är lägre än med bio- och vindkraft. 60 procent bedömer att kärnkraften och vattenkraften är de energikällor som ger industrin bäst förutsättningar att konkurrera internationellt. 55 procent anser att kärnkraften bör vara en del av energiförsörjningen för att bäst och billigast producera energi utan att bidra till den globala uppvärmningen.

– Kärnkraft och vattenkraft är de mest kostnadseffektiva koldioxidfria metoderna för att producera el. Med tanke på att industri- och jobbkrisen måste lösas samtidigt som klimathotet bekämpas är det inte konstigt att stödet för att använda de effektivaste koldioxidfria energikällorna ökar, säger Kenneth Eriksson ordförande i svensk basindustris organisation SKGS.

För att se vilken påverkan regeringens beslut att behålla kärnkraften haft på den allmänna opinionen ställdes samma fråga som SOM-institutet vid Göteborgs universitet använder för att mäta kärnkraftsopinionen. Stödet för kärnkraften har ökat något sedan förra året. 54 procent av svenska folket vill behålla kärnkraften och ersätta de aggregat som faller för åldersstrecket eller bygga fler. 2008 var motsvarande siffra i SOM-undersökningen 51 procent. 33 procent av svenskarna vill använda kärnkraften tills den tjänat ut. Bara 9 procent av svenskarna vill avveckla kärnkraften ”snarast” i båda undersökningarna.

– Svensk basindustri välkomnar, precis som stora delar av svenska folket, regeringens beslut att behålla kärnkraften i den framtida energimixen och vi hoppas fortfarande att Socialdemokraterna ska ansluta sig till regeringens syn på kärnkraften. Det borde gå att skapa bred politisk enighet kring en energimix som värnar den svenska industrins framtida investeringar och minskar de globala utsläppen, fortsätter Kenneth Eriksson.

Svenskarna fick också ange vilket miljömål som de anser vara viktigast. 63 procent tycker att minska klimatutsläppen är viktigast, 17 procent att skydda de orörda älvarna och 14 procent att avveckla kärnkraften. SIFO frågade också om svenskarna var mest oroade för ”den globala uppvärmningen” eller ”en utbyggnad av kärnkraften”. 81 procent av svenska folket ser den globala uppvärmningen som ett större hot, 11 procent är mer oroliga för en utbyggnad av kärnkraften och 8 procent är tveksamma.

– Resultaten i undersökningen visar att det finns ett starkt opinionsmässigt stöd för att möta klimathotet med en samhällsekonomiskt rationell energimix. Det svenska folket inser att världen och Sverige måste klara både den ekonomiska krisen och klimathotet. Kärnkraften, som idag står för cirka 16 procent av världens elproduktion, är både billig och klimatneutral Det finns därför ingen rimlig anledning att avveckla den, avslutar Kenneth Eriksson.

För ytterligare frågor:
Kenneth Eriksson, SKGS, 070-591 92 77
Lars-Erik Axelsson, SKGS, 070-587 72 28

Läs pressmeddelandet (pdf)