19 januari, 2007

Pressmeddelanden

Pressträff i Norrköping om basindustrins framtid

Vad kan hända om villkoren för basindustrin inte förbättras? Detta är en fråga som ställs i SKGS senaste rapport, ”6 400 jobb försvinner i Östergötland” som presenteras vid en pressträff på Holmen Papers kontor i Norrköping. Medverkar gör Arne Wallin, vd för Holmen Paper, Torbjörn Hansen, vd för Graphic Packaging Sweden, Peter Davidson, vd för Billerud Skärblacka, och Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

’- Vi är gärna med och tar vårt ansvar för Norrköpings utveckling tillsammans med våra lokala politiker. Däremot är vi mer osäkra på vilken ambition politikerna på riksplanet har vad gäller basindustrins utveckling, säger Arne Wallin, vd för Holmen Paper.

Basindustrin sysselsätter 6 400 personer i Östergötland och står för fem procent av de sysselsatta i näringslivet och det tredubbla om den indirekta sysselsättningen räknas in. Basindustrin är med andra ord oerhört viktig för regionens framtid. Utan den skulle skatterna behöva höjas kraftigt för att kommunerna ska kunna leva upp till grundläggande välfärdsbehov.

– På Fiskeby bruk plågas vi av det höga elpriset. Om inte energipolitiken snart börjar skapa möjligheter till ny elproduktion kommer både vi och Östergötland att drabbas hårt, säger Torbjörn Hansen, vd för Graphic Packaging Sweden.

Rapporten visar också att Sveriges näringsliv i grund och botten är väl rustat att möta en växande global konkurrens. Den svenska industristrukturen är uppbyggd kring förädlingen av naturligt förekommande råvaror såsom skog och malm. Tillsammans med ett väl utbyggt elproduktionssystem har det bäddat för en högeffektiv produktion som kan konkurrera med de bästa i världen.

– Företagen inom den svenska basindustrin tävlar på världsmarknaden med industriföretag över hela jorden. Utan konkurrenskraftiga energipriser har svensk basindustri ingen chans att möta den ökade konkurrens som globaliseringen medför, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

För mer information:
Arne Wallin, vd Holmen Paper Tfn: 011 – 23 50 00