22 april, 2021

Nyheter

Räkna med en elkris även kommande sommar

Kalla vintrar är idag utmanande för det svenska elsystemet, och varma somrar verkar bli minst lika besvärliga i södra halvan av landet. Den minskade kärnkraftsproduktionen har försämrat elförsörjningssituationen på ett sätt som ökar risken för elbrist och perioder med höga elpriser. Mycket talar nu för att Syd- och Mellansverige redan kommande sommar får uppleva en återupprepning av elkrisen sommaren 2020.

Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Kalla vintrar är idag utmanande för det svenska elsystemet, och varma somrar verkar bli minst lika besvärliga i södra halvan av landet. Den minskade kärnkraftsproduktionen har försämrat elförsörjningssituationen på ett sätt som ökar risken för elbrist och perioder med höga elpriser. Mycket talar nu för att Syd- och Mellansverige redan kommande sommar får uppleva en återupprepning av elkrisen sommaren 2020.

I somras blev Svenska kraftnät tvungen att nödupphandla fossildrivna reservkraftverk och Ringhals 1 för att säkerställa spänningsstabiliteten i elsystemet. I sommar kommer inte längre Ringhals 1 att finnas i reserv. Samtidigt har Svenska kraftnät meddelat att de temporärt kommer att begränsa överföringskapaciteten i förbindelserna till södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) både från utlandet och inom Sverige inför sommaren. Åtgärderna syftar till att upprätthålla driftssäkerheten i elsystemet.

Transmissionsnätet är huvudsakligen byggt för ett nord-sydligt flöde av el, men flödet håller nu på att förändras. Nedläggningen av Ringhals 1 och 2 ökar behovet av överföring, men de öst-västliga ledningar har ett kapacitetstak.

– Kraftsystemet är inne i en förändring som skapar nya flöden i nätet. Det påverkar vilka överföringskapaciteter som kan tilldelas marknaden och samtidigt garantera driftsäkerheten i systemet, säger Svenska kraftnäts driftchef Pontus de Maré i ett pressmeddelande om begränsningarna.

I Svenska kraftnäts systemanalyser har det förändrade flödet, som varit på gång länge, uppmärksammats men omfattningen och snabbheten i förändringen har Svenska kraftnät inte varit beredd på.

– Det är förvånande att Svenska kraftnät inser detta först nu och inte har informerat regeringen tidigare. Förändringarna i kraftsystemet har varit kända under lång tid, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Problemen med minskad planerbar elproduktion och kapacitetsbrist i transmissionsnätet leder till högre elpriser i södra och mellersta Sverige jämfört med norra. Sedan slutet av 2019, då Ringhals 2 stängdes, har elprisskillnaden mellan nord och syd ökat kraftigt.

Årsmedelprisskillnaden mellan norra Sverige (SE1 och SE2) och SE3 respektive SE4 (EUR/MWh). Källa: Nordpool.

Den sista december 2020 togs Ringhals 1 ur drift vilket försämrade elförsörjningen ytterligare. Under det första kvartalet 2021 har prisskillnaden fortsatt att öka. Dessa historiskt höga elprisskillnader lär bestå tills utbyggnaden av transmissionsnätet och elproduktionen kommer ikapp elanvändningen. Det brådskar med således med utbyggnaden – 70 procent av industrins elanvändning sker i högprisområdena i södra och mellersta Sverige.

– De onödiga extra kostnader elprisskillnaderna medför påverkar både industrins konkurrenskraft och investeringsvilja. I förlängningen påverkas också återstarten av den svenska ekonomin efter pandemin och möjligheten att nå klimatmålen, säger Johan Bruce.

Svenska kraftnäts pressmeddelande kan läsas här.