14 juli, 2011

Nyheter

Rapport från Almedalsveckan

Årets upplaga av Almedalsveckan var den mest omfattande och omfångsrika någonsin. Ett rekordår med 1 396 olika arrangemang, i form av strukturerade seminarier eller liknande genomfördes. Partiledarnas tal uppmärksammades på plats av sammanlagt drygt 18 000 personer på plats i Almedalsparken. Till detta ska också läggas de olika kontaktskapande ytor och arenor som skett vid sidan av det fastställda programmet.

Under veckan arrangerade SKGS varje vardag en lunch med politiker från fem av riksdagspartierna. Syftet med luncherna var att vidareutveckla kontakter med politiker, främst ledamöter i Näringsutskottet, och diskutera viktiga, strategiska frågor för basindustrin. Ett tydligt fokus kom att hamna på energifrågan och då främst frågor gällande kärnkraft. Bara några få veckor innan Almedalsveckan beslöt Riksdagen att tillåta en vidareutveckling av kärnkraften, något SKGS starkt välkomnar och ser som både värdefullt och nödvändigt för en väl fungerande industri i Sverige.

Vid luncherna deltog också representanter för såväl Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet. Politikerna var mycket intresserade av att resonera kring den så viktiga energifrågan. Dialogen med politikerna från de olika lägren kommer att fortsätta.

Almedalsveckan i övrigt kom dessvärre att präglas av annat än just politiken. Under veckan fick vi ta del av hur 100 000 kronor gick upp i rök, en centerpartist som bytte parti just med anledning av kärnkraftsfrågan och en arbetsmarknadsminister som avgick. Almedalveckan har blivit en så stor och självstyrande institution att det är svårt att nå igenom mediabruset och få ut sina viktiga frågor. Att konkurrera med närmare 1 400 olika arrangemang kräver att det budskap som ska ut verkligen är av tyngd och dignitet.

I slutet av juni genomförde opinionsundersökningsföretaget United Minds en undersökning på uppdrag av Folkpartiet. Undersökningen visar att 72 procent av väljarkåren är för en nybyggd och fortsatt kärnkraft. Enbart inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet finns en majoritet att riva upp beslutet. Inom Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet är över 80 procent positiva till fortsatt kärnkraft. Strax över 60 procent av socialdemokratiska väljare stöder fortsatt kärnkraft medan endast 33 procent är emot.

Ingen av de politiker som deltog vid luncherna kunde ge besked om vad de 60 procent av den svenska energiproduktionen som kommer från kärnkraften skulle kunna ersättas med. Det visar hur viktigt det är med en fortsatt kärnkraft som ger en god energitillgång för såväl industri som privatpersoner. Att säga ja till denna elproduktion är att säga ja till svensk industri och i förlängningen svenskt välstånd.

Magnus Huss
VD Plast- & Kemiföretagen