17 december, 2014

Aktiviteter

Referat från frukostseminarium om energi: vad kan vi lära av Storbritannien?

Den 10 december höll SKGS ett uppskattat seminarium om Storbritanniens energimodell. Här kan du ta del av vad som sades och den rapport som SKGS tagit fram om brittisk energipolitik och vad Sverige kan lära av den.

Plats: Jernkontoret
Datum: 10 december 2014
Tid: 8:30 – 10:15
Närvarande: Cirka 40 stycken.

8:30 – 9:00 Ambassadör Paul Johnston: Electricity market reform (EMR)

Storbritanniens ambassadör i Sverige Paul Johnston inledde med att uttrycka sin uppskattning över att få prata om den engelska modellen här i Sverige. Oftast brukar det vara tvärtom att han i London går på seminarier kring svenska och nordiska modeller.

Johnston berättar att Storbritannien har åtagit sig att minska sina klimatutsläpp med 80% till 2050. Man delar upp detta mål i fyra etapper där 2020 är en viktig hållpunkt då man ska ha nått 40% förnybart.

– Det är redan stor press på den brittiska energimarknaden, och den kommer att öka de kommande åren, fastslår Johnston.

Den brittiska regeringen vill i stor utsträckning låta marknaden avgöra vilka av de förnybara/ej klimatdrivande energikällorna som man bör investera i. Man sätter därför inte upp exakta mål för andelen av respektive energislag. Svenska företag har på senare år börjat investera mer i den brittiska marknaden.

Kärnkraften kommer fortsatt vara en viktig del i energimixen framöver. I annat fall kommer Storbritannien få samma problem som i Tyskland idag med ett fortsatt stort beroende av kol och naturgas.

9:00 – 9:30 Jeremy Nicholson: De brittiska reformerna ur industrins perspektiv

Jeremy Nicholson, direktör för den elintensiva industrins branschorganisation EIUG pratade om den befogade oron för höjda elpriser samt elbrist redan 2015. Nicholson säger:

– Jag önskar att de europeiska priserna på naturgas skulle vara lika låga som i USA. Men det kommer inte att hända i närtid.

Han betonar att kärnkraften har varit mycket viktig för basindustrin i England, speciellt de industrier som kräver säker elförsörjning dygnet runt. Stabil leverans och stabila priser är mycket viktigt för denna typ av industri.

Det behövs enligt Nicholson ingen strid mellan förnybar energi och kärnkraft. För att klara klimatmålen vi åtagit oss behövs alla klimatneutrala energikällor. Gaspriserna i Storbritannien har dock varit mycket höga på senaste tiden. Nicholson varnar även för att den absolut största faran för industrin är elbrist.

– Ingen vill betala för mycket för el. Men priset industrin får betala för elbrist är väsentligt högre.

De tre största partierna i England stödjer idag utbyggd kärnkraft. Risken för investerare i kärnkraft är alltså mycket låg. Flertalet nya reaktorer kommer att börja byggas de kommande åren, med driftsättning från 2023 och framåt.

9:30 – 10:15 Panelsamtal: Vad kan vi lära av Storbritannien

Medverkande:
Riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S)
Riksdagsledamot Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Mikael Möller, näringspolitisk chef, Innovations- och kemiindustrierna

Cecilie Tenfjord Toftby uppskattade mycket det Jeremy Nicholson sade om att kärnkraft inte är en motsättning till miljöpolitik utan en förutsättning för att klara klimatmålen.

Vi ska inte behöva ha en energimarknad där allt är subventionerat. Jag vill ha en bra europeisk inre marknad för energi för att minska kapacitetsmarknaden.

Hon tror och hoppas att vår elkonsumtion kommer att öka i framtiden och vill säkra elproduktionen utan subventioner:

De regleringar vi ser på den europeiska marknaden idag utgör ett hinder för elmarknaden.

Mikael Möller oroas över att svenska politiska besked för framtiden drar ut på tiden.

Fattar man beslut för sent bli det dyrt och trängt läge.

Möller betonar att ny kraftproduktion alltid är dyrare än den man redan betalat av och han vill se klimatpolitiken som en möjlighet snarare än som ett hinder för industrin.

Tiden för fri marknad har kanske kommit in i ett vänteläge och staten kanske bör börja ta ett större ansvar nu.

Ingemar Nilsson tror att en stor del av den svenska industrin kommer att finnas kvar i framtiden, men den kommer att delvis se annorlunda ut. Men han skönjer även orosmoln.

Utvecklingen i Europa går tyvärr idag mot mer subventioner och mer kapacitetsmarknad, tvärtemot vad EU-kommissionen vill. Problemet är idag att det inte byggs någon osubventionerad elproduktion alls.

Ingmar ser skogsindustrierna som en av de mest intressanta aktörerna inom energipolitiken idag. Han påpekar att ingenstans i världen är energipolitiken avpolitiserad. Det är därför av stor vikt att vi måste förhålla oss till den europeiska energipolitiken. Vi får heller inte förneka att klimatpolitiken påverkar förutsättningarna för energipolitiken.

Länkar

Ladda ner rapporten Brittisk energipolitik 1980-2014: vad kan vi lära av Storbritannien?

Läs den brittiske ambassadören Paul Johnssons tal från seminariet

Läs Jeremy Nicholsons, direktör, Energy Intensive Users’ Group, EIUG, Storbritannien, debattartikel kring det svenska energibeslutet