26 mars, 2015

Pressmeddelanden

Regeringen måste vidta åtgärder för att skydda nätkunder mot oskäliga kostnader

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen beslutat att inte ge Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015.

’- Beslutet bekräftar med all tydlighet att regleringen under den angivna tiden inte förmått att skydda kunderna mot för höga elnätsavgifter. Att revidera regleringen från och med 2016 är ett steg i rätt riktning för att begränsa nätkostnaderna, men mer behöver göras för att skydda kunden mot oskäliga kostnader, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg.

Angående den kommande regleringsmodellen anser SKGS att den inte ska räknas upp med nuanskaffningsvärde. Vidare är det principiellt fel att nätbolagen ska vara garanterade att få kostnadstäckning för utrustning, som redan är avskriven. Den i sammanhanget viktiga frågan om avkastningsräntan måste lösas för att undvika fortsatta rättsprocesser.

– Det är viktigt att regeringen nu vidtar åtgärder för att rusta Energimarknadsinspektionen med de verktyg som behövs för att effektivt ta hänsyn till kundperspektivet, säger Anna Holmberg.

Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 08-762 72 44, 070-722 72 44