16 oktober, 2014

Debattartiklar

Regeringens linje äventyrar både jobb och effektiv klimatpolitik

Regeringen har meddelat att den kommer föreslå att EU vid rådsmötet 23-24 oktober ska fatta beslut skärpta mål för utsläppsminskningar om 50 procent och bindande mål för förnybar energi, 40%, och energieffektivisering, 30%.

Det av Kommissionen föreslagna klimatmålet som ska avhandlas vid rådsmötet är 40 procents reduktion av utsläpp inom EU relativt 1990, 27 procent förnybart (bindande endast på EU-nivå) och 30 procent energieffektivisering (indikativt).

– Redan kommissionen förslag är mycket ambitiöst och ett skärpt utsläppstak inom EU kommer att påverka industrins möjligheter att producera i EU. Det påverkar både jobb och ekonomi men minskar inte de globala utsläppen. Produkterna kommer att produceras någon annanstans.

Det säger Helen Axelsson vid SKGS, basindustrins energisamarbete.

– Finansministern konstaterade igår att det är dåligt med investeringar inom privata sektorn i EU. Det är dags att politikerna förstår att tillväxt är en förutsättning för att kunna vara energieffektiv och att bidra till minskad miljöpåverkan. Miljö, konkurrenskraft och försörjningstrygghet på energiområdet hänger ihop och kan inte behandlas i stuprör.