11 januari, 2021

Debattartiklar

Replik till ”Så ska förnybart fasa ut även kärnkraften” på Di Debatt

I en debattartikel i Di beskriver Miljöpartiet sin nya energipolitik. Tyvärr missar man kundperspektivet och att kraftsystemet måste vara till för användarna, inte tvärt om.

Miljöpartiet skriver i en debattartikel på Di den 21 december att de arbetat på en rapport om under det senaste året för att ”beskriva ny politik som syftar till att underlätta omställningen i ett systemperspektiv”. Rapporten är endast sju (7!) sidor lång och består av påståenden och förslag på en övergripande nivå utan detaljer om hur de ska genomföras i praktiken eller någon konsekvensanalys.

Några av förslagen som beskrivs i debattartikeln är välkomna, så som regelförenklingar och snabbare processer i myndigheternas hantering av utbyggnaden, något som industrin efterfrågat länge. När man läser i rapporten visar det sig dock att Miljöpartiet vill ”förkorta byggtiden av stamnät med minst två år genom regelförändringar som föreslås i den statliga utredningen om moderna tillståndsprocesser för elnät.” Att genomföra förslag från en utredning som legat på regeringens bord sedan 2019 är knappast offensiv politik och duger inte. Om Sverige ska kunna nå klimatmålen måste tillståndsprocesserna moderniseras, effektiviseras och bli mer förutsägbara. En halvering av byggtiden även för stamnät måste vara målsättningen om Sverige ska kunna nå klimatmålet utan försämrad välfärd.

I rapporten läggs det stor vikt vid ökad flexibilitet. För industrin betyder ökad flexibilitet översatt att elen kommer vara så dyr under perioder att tillverkningen måste stängas ner. Om industrin ska ställa om och investera i Sverige krävs en säker leverans av fossilfri el till en konkurrenskraftig kostnad alla dagar på året. Elsystemet måste vara till för elanvändarna, inte tvärt om.

Man gör även ett stort nummer av energieffektivisering, inte minst inom industrin. För industrin är energi en insatsvara som förädlas till produkter som skapar välfärd i hela landet. Industrins energianvändning bör tvärt om öka och förädlas till produkter som kan göra klimatnytta globalt. En energipolitik som försämrar konkurrenskraften för svensk industri riskerar istället att klimatsmart produktion i Sverige flyttar utomlands, utan nytta för varken svensk välfärd eller klimatet globalt. Det bästa för både välfärden i Sverige och klimatet globalt är att säkerställa att svensk industri får fortsatt säker tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader. Då krävs en politik som värnar om all befintlig planerar elproduktion, möjliggör utbyggnaden av förnybar el och ett elnät som kan hantera en ökad elektrifiering.

Här är länk till rapporten och debattartikeln