19 maj, 2006

Debattartiklar

Riksdagen struntar i basindustrin

Riksdagen anordnade den 18 maj en öppen utfrågning om elmarknaden utan att den svenska industrin var inbjuden. SKGS skrev en artikel för att ledamöterna av näringsutskottet skulle få ta del av viktiga uppgifter om basindustrin. Artikeln var publicerad i Dagens Industri den 19 maj.

När riksdagens näringsutskott i går höll en öppen utfrågning om elmarknaden var den svenska basindustrin (skogen, kemin, gruvorna och stålet) inte inbjuden.

Basindustrin står själv för mer än en fjärdedel av Sveriges totala elanvändning. Den sysselsätter direkt och indirekt 375 000 människor, och står för över hälften av Sveriges nettoexport och för en betydande del av landets investeringar.

Elfrågan är central för tillväxten, sysselsättningen och den regionala utvecklingen.

Uppenbarligen har en utskottsmajoritet valt att inte bjuda in industrin när elpriserna ska diskuteras.

Man kan fråga sig vilka röster som i slutänden avgjort detta.

Utanför riksdagen finns ett brett stöd för en politik som skapar möjlighet för landets basindustrier att fortsätta skapa sysselsättning, tillväxt och livskraft för hela Sverige.

Svensk basindustri är världsledande på energieffektiv produktion och på världsmarknaden finns en växande efterfrågan på våra produkter. För att inte våra marknadsandelar ska minska, behövs en energipolitik med investeringar i ny elproduktion som kan ge el till konkurrenskraftiga priser – inte en ryckig energipolitik med kostnadshöjningar och avveckling på agendan.

Lars-Erik Axelsson, Verkställande ledamot SKGS