12 november, 2018

Nyheter

Risk för effektbrist i närtid oroar

SKGS anser att det behövs ett brett samtal om vad vi kan göra åt den ökande risk för effektbrist i närtid i södra Sverige som Svenska kraftnät presenterar i sin senaste kraftbalansrapport. Det finns ingen tid att förlora – vi behöver tala om effektiva åtgärder nu för att minimera risken att vi snart hamnar i en situation, där ingen av oss vill vara.

Anna Holmberg, energidirektör Skogsindustrierna
Anna Holmberg, energidirektör Skogsindustrierna

Varje år förädlar basindustrin i sina svenska anläggningar cirka 40 TWh per år till produkter som till mer än 80 procent exporteras till kunder över hela världen och där produkternas priser sätts i tuff internationell konkurrens. Svensk basindustri kan därför sägas vila på ett lokalt och ett globalt ben.

Produktionen pågår dygnet runt årets alla dagar. Det ställer höga krav på trygg och leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser. Samtidigt bidrar basindustrins till elsystemets stabilitet genom att producera cirka 8-9 TWh el per år, det mesta planerbar bio- och vattenkraft, men också viss vindkraft. Vissa av basindustriföretagen är också aktiva med att bjuda in efterfrågeflexibilitet på marknaden.

Svenska Kraftnäts kraftbalansrapport visar att vi hade ett effektunderskott på 1 100 MW under den gångna vinterns topplasttimme, sammanräknat för landets fyra elprisområden. Effektunderskottet i södra Sverige var 7 300 MW. Genom att maximera överföringen från norr till söder och genom import kunde balansen i elsystemet upprätthållas, men enligt Svenska kraftnät var marginalerna förhållandevis små.

Prognoser om effektbalansen under topplasttimmen i det svenska elsystemet de kommande fem vintrarna visar på växande underskott. I södra Sverige kan det handla om så mycket som upp emot 11 000 MW i underskott inom ett par års tid vid riktigt kallt väder.

Om underskott i södra Sverige inte kan balanseras via intern överföring från norr, import, efterfrågeflexibilitet, utökade produktionsresurser eller andra tekniska lösningar återstår så kallad roterande frånkoppling. Det innebär att elförbrukare kopplas bort från elnätet enligt ett roterande system för att bevara effektbalansen i elsystemet. Det har hittills inte hänt i Sverige.

Enligt SKGS åsikt föreligger det en hög risk att vi kan hamna i effektbrist i södra Sverige inom ett par års tid. För att minimera den risken krävs först insikt, därefter ett brett samtal om hur vi bäst definierar en palett av åtgärder.