14 september, 2007

Pressmeddelanden

SCAs elavtal med Statkraft mycket positivt!

Statkraft och SCA har ingått ett långsiktigt avtal om elleveranser.

’- Det är positivt att norska Statkraft nu agerar på den svenska elmarknaden. Det bör kunna resultera i ökad konkurrens och lägre elpriser, vilket är en nödvändighet för den svenska basindustrins överlevnad.

Det säger Jan Svärd, ordförande i samarbetsorganet SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet) i en kommentar till det elavtal som SCA tecknat med det norska företaget. I och med avtalet, som innebär ökad produktion av koldioxidfri el i Sverige och bygger på ett ”mycket konkurrenskraftigt pris”, kommer SCA att kunna fortsätta utveckla Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.

– Vattenfall och övriga aktörer på den svenska marknaden bör följa Statkrafts exempel och ge Sveriges elintensiva industri långsiktiga elavtal till rimligare pris, vilket på sikt skulle gynna alla parter. För basindustrin är det en absolut förutsättning för fortsatt existens och expansion i Sverige, konstaterar Jan Svärd.

För ytterligare information:
Jan Svärd 070-957 75 30
Lars-Erik Axelsson 08-762 79 49