07 september, 2012

Pressmeddelanden

SCAs VD Jan Johansson basindustrins nye energiordförande

Jan Johansson, VD för SCA, har idag valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete – SKGS. Johansson efterträder därmed Lars-Eric Aaro, VD för LKAB på posten. Jan Johansson kommenterar sitt nya uppdrag:

Jag är hedrad över uppdraget att få leda basindustrins energisamarbete. Sveriges energiförsörjning är oerhört viktig för industrin och därmed för jobben och stora delar av den svenska ekonomin och välfärden.

– Den energiform som just nu växer snabbt och där även SCA är starkt engagerat, är vindkraft. Men vindkraft kan inte bli annat än ett viktigt och värdefullt komplement till andra energiformer. Vindkraft kräver dessutom subventioner som kommer att bli allt tyngre för statskassa och elkonsumenter, vartefter andelen vindkraft ökar. Jag ser förnyad kärnkraft som ett nödvändigt inslag i en stabil framtida elförsörjning.

Uppdraget som ordförande i SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet – är ett förtroendeuppdrag, vid sidan av Jan Johanssons arbete som koncernchef i SCA.

För mer information: Lina Palm, energidirektör SKGS basindustrins energisamarbete, 070-397 14 49 eller Lina.Palm@skogsindustrierna.org