10 februari, 2016

Nyheter

SKGS brev till energiministern

SKGS skickade i januari 2016 ett brev till energiminister Ibrahim Baylan. Vi uppmanar regeringen att säkerställa att de sex yngre kärnkraftsreaktorerna kan drivas vidare till 2040-talet. Det skulle ge tid och handlingsutrymme för att utforma en ekonomiskt och miljömässigt hållbar politik.

Läs hela brevet här