12 september, 2006

Pressmeddelanden

SKGS efterlyser löfte att inte avveckla

Med anledning av otydliga besked från vissa partier inför valet den 17 september efterlyser SKGS svar på frågan om kärnkraftens framtid.

’- De höga elpriserna skadar svensk basindustri. Därför efterlyser SKGS löfte om att inte avveckla kärnkraft nästa mandatperiod, säger Jan Svärd ordförande i SKGS och vd i Eka Chemical.

– Göran Persson borde ge oss det löftet, eftersom det skulle minska den stora osäkerhet som idag finns för dem som skall besluta om investeringar i svensk basindustri.

Elpriset på den nordiska elbörsen ligger kvar på nivåer över 60 öre per kWh. Därmed ligger de svenska elpriserna över nivå på kontinenten och långt över de elpriser som gäller för basindustrins konkurrenter i andra världsdelar. Terminshandeln på elbörsen visar också att elpriset ligger kvar på hög nivå under lång tid framåt.

– Svensk basindustri sysselsätter direkt och indirekt 400 000 personer och står för över hälften av nettoexporten. Det gör löftet att inte avveckla till årets mest saknade vallöfte, säger Jan Svärd.