20 juni, 2023

Aktiviteter

Nyheter

Nyhetsbrev

SKGS ger inspel till regeringens klimatfärdplan

Regeringens klimatmöte den 16 juni föregicks av rundabordssamtal, där SKGS deltog i ett samtal om energisektorns klimatomställning. Inför regeringens kommande klimatfärdplan har SKGS lämnat ett skriftligt inspel till det arbetet som trycker på behovet av en snabb utbyggnad av alla fossilfria kraftslag.

Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari ledde samtalet om klimatomställning med energibranschen. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet

– Klimatomställningen är beroende av att industrins investeringar i ny fossilfri produktion. Fram till år 2030 kommer industrin behöva 70 TWh mer el per år – till konkurrenskraftig kostnad. För att klara detta behövs snabbare tillståndsprocesser och en elmarknadsdesign som främjar ny elproduktion och ett utbyggt elnät. Klimatfärdplanen måste beakta den elintensiva industrins konkurrenskraft, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Läs SKGS inspel i sin helhet nedan.