17 juni, 2014

Aktiviteter

SKGS i Almedalen 2014

Under årets Almedalsvecka genomför SKGS ett antal seminarier med fokus på basindustrins energiförsörjning. Vi tar upp och besvarar frågeställningar som "Är gränslös el bra för basindustrin?", "Vilka kostnader och miljöaspekter innebär alternativen för ny baskraft?", samt "Är det dags för en ny Energikommission?". Du hittar oss i Industriområdet (S:t Pers ruin) och på Bolaget vid Stora torget. Varmt välkommen!

AlmedalenGränslös el – bra för basindustrin?

Måndag 30 juni, kl 9.30-10.30
S:t Hansgatan 18F, Industriområdet

Den svenska industrin är en stark förespråkare av gemensamma regelverk, marknader och lika förutsättningar Det gäller också el och gas. Men vilka länder eller regioner är det som arbetar för målet att länka samman sina elmarknader och hur påverkas den svenska industrins konkurrenskraft?

Medverkande: Runar Brännlund, Umeå Universitet, Mats Odell (KD), Jennie Nilsson (S) Anders Olsson, EON Sverige, Lina Palm, SKGS, Ulrika Egerlid Schotte, EFA
Moderator: Mats Nilsson, Svensk Energi

Läs mer om seminariet

Alternativ för ny baskraft – vilka kostnader och miljöaspekter innebär de?

Tisdag 1 juli, kl 15-16
S:t Hansgatan 18F, Industriområdet

På SKGS uppdrag har landshövding Jöran Hägglund skrivit en rapport om ny baskraft efter att dagens kärnkraft har fasats ut. Vilka kostnader och miljöaspekter är förknippade med de olika alternativen? Är nödvändiga regelverk på plats för beslut om nya anläggningar för kraftproduktion?

Medverkande: Jöran Hägglund, utredare, Jan Johansson, SKGS, Mikael Odenberg, Svenska kraftnät, Lennart Söder, KTH, Lars Hjälmered (M), Jennie Nilsson (S)
Moderator: Lina Palm, SKGS

Läs mer om seminariet

Är det dags för en ny Energikommission?

Onsdag 2 juli, kl 10-11.30
Bolaget, Stora Torget 20

Den svenska elförsörjningen ger oss internationellt konkurrenskraftiga priser, hög leveranssäkerhet och låga klimatutsläpp. För att detta ska kunna säkerställas även i framtiden behövs politiskt ansvarstagande och långsiktighet, något som saknas – är det dags för en ny Energikommission?

Medverkande: Annika Lundius, Svenskt Näringsliv, Anders Ferbe, IF Metall, Björn O Nilsson, IVA, Jonas Abrahamsson, EON Sverige, Jan Johansson, SCA, Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Lina Palm, SKGS. Kjell Jansson, Svensk Energi.
Moderator: Willy Silberstein

Läs mer om seminariet

Program

Se alla aktiviteter i vårt programblad