09 december, 2013

Aktiviteter

SKGS inbjuder till Frukosteseminarium – Framtidens elsystem och elmarknad

Basindustrins behov av stabila elleveranser och konkurrenskraftiga elpriser påverkas av framtida investeringar i kraftbranschen och framtida utveckling på elmarknaden.

Båda dessa frågeställningar belyses vid ett frukostseminarium den 17 december kl 08.00 – 09.45 Näringslivets Hus, Storgatan 19, Lokal: Venus.

Vid seminariet berättar Ramböll om sin rapport Kortslutning i Kraftbranschen  hur förutsättningarna ser ut på en elmarknad i förändring. Förnybarhetsrådets idéskiss Förnybara möjligheter presenteras av rådets ordförande Tomas Kåberger. De båda presentationerna kommenteras av Maria Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv och Oskar Ahnfelt från Vattenfall.

Anmäl dig här senast den 12 december

Välkommen!

december