12 november, 2014

Aktiviteter

SKGS inbjuder till frukostseminarium om energi: Vad kan vi lära av Storbritannien?

Välkommen till ett seminarium om Storbritanniens reformer av elmarknaden den 10 december. Britterna genomför stora förändringar för att säkerställa att landet ska klara EU:s utsläppsmål och samtidigt trygga den framtida elförsörjningen. De närmaste tio åren kommer ett antal äldre kolkraftverk och kärnkraftsreaktorer att stängas i Storbritannien, vilket motsvarar en femtedel av dagens elproduktion. Stora investeringar i vindkraft, naturgas och nya kärnkraftsreaktorer ska på sikt täcka upp för avvecklad kapacitet. Det är dock osäkert om investeringarna hinner bli klara i tid. Därför riskerar landet perioder av elbrist redan 2015, enligt vissa bedömare.

Plats och datum

Den 10 december kl 08.30 – 10.15 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.

Program

08.00 
Frukost serveras

08.30-09.00   
Ambassadör Paul Johnston: Electricity Market Reform (EMR)
De pågående förändringarna av den brittiska elmarknaden är betydande.
Storbritanniens ambassadör Paul Johnston redogör för de viktigaste inslagen i reformen. Ambassadören svarar på åhörarnas frågor efter anförandet.

Paul JOhnston.jpg


09.00-09.30   

De brittiska reformerna ur industrins perspektiv
Höga elpriser och varningar om elbrist redan 2015 oroar den brittiska basindustrin. Jeremy Nicholson, direktör för den elintensiva industrins branschorganisation EIUG, analyserar EMR med utgångspunkt i industrins behov.

Jeremy Nicholson.jpg


09.30-10.15  

Panelsamtal: Vad kan vi lära av Storbritannien?
Moderator: Helen Axelsson, energi- och miljöchef, Jernkontoret

Helen-Axelsson.jpg

 

Medverkande:
Riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S)
Riksdagsledamot Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Mikael Möller, näringspolitisk chef, Innovations- och kemiindustrierna

Ingemar-Nilsson.jpg Cecilia-Tenfjord-Toftby.jpg Mikael Möller.jpg

Anmälan

Anmäl dig här senast den 8 december

Välkommen!