07 oktober, 2013

Aktiviteter

SKGS lunchseminarium om ETS i EU och i övriga världen

En sammanfattning samt presentationer och bilder från SKGS lunchseminarium om ETS i EU och i övriga världen den 30 september 2013

Lunch-1

Europeisk industri och energiproduktion ingår sedan 2005 i en gemensam handel med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS. Vid måndagens lunchseminarium diskuterades hur industrin påverkas av detta handelssystem, och vad som händer kring utsläppshandel i övriga delar av världen.

Joshua Prentice från Analysenheten på Energimyndigheten inledde med att göra en kort summering av ett urval av nationella och regionala handelssystem runt om i världen. Enligt en rapport publicerad av Världsbanken ”Mapping Carbon Pricing” är det ca 7 % av de globala koldioxidutsläppen som omfattas av ett koldioxidpris, detta innebär att handel sker med ca 3,3 Gt CO2 per år.

I Australien finns sedan 1/7 2012 en koldioxidskatt som motsvarar ca 16 EUR/ton CO2. Man har också beslutat att ett system för handel med utsläppsrätter kommer att träda i kraft den 1/7 2015. Till följd av politisk osäkerhet är det däremot mycket tveksamt om vare sig koldioxidskatt eller utsläppshandel kommer kvarstå. Den konkurrensutsatta industrin får i det Australiensiska systemet kompensation för de indirekta effekter som koldioxidpris får på elpriset. En sådan kompensation är även möjlig i det europeiska systemet men det är valfritt för medlemsstaterna att ge sådan kompensation. I dagsläget är det endast Tyskland, England och Norge som beslutat att ge kompensation.

I Schweiz har man i prinicip kopierat EU ETS. Det finns diskussioner om att länka systemet med EU ETS men inget beslut om detta ännu.

Kalifornien har sedan 1/1 2013 ett system för handel med utsläppsrätter. Den första handelsperioden pågår till 2014 och ytterligare två handelsperioder är planerade till 2020 15-17 och 18-20. Det är fri tilldelning av utsläppsrätter till alla anläggningar som ingår i handelssystemet. Transport- och bostadssektorn ska ingå från 2015. På transportområdet är det bränsleleverantörer av kommersiella bränslen kommer vara de som deltar, inte slutkonsumenterna.

Presentationer

Handel med utsläppsrätter utanför EU ETS – Joshua Prentice
Hur påverkas den svenska industrin av EUs utsläppshandel – ur SSABs perspektiv – Kim Kärsud
Vad är på gång i omvärlden? – Fores – Daniel Engström

Bilder från seminariet

Lunch-2

Lunch-3 Lunch-4