19 september, 2013

Aktiviteter

SKGS lunchseminarium om EU:s utsläppshandelssystem

SKGS bjuder in till seminarium den 30 september 11.00-13.00 inkl. lunchwrap, Storgatan 19, Stockholm

Får EUs Utsläppshandelssystem några efterföljare – hur påverkas industrins konkurrenskraft?

skgsSeminariet inleds med en översiktlig genomgång av vad som händer inom utsläppshandelsområdet, världen över. Därefter följer en modererad diskussion mellan SSAB som deltar i EUs utsläppshandel, och Fores som vill skruva åt EUs utsläpphandelssystem ytterligare för att ge industrin bättre incitament att ställa om från fossilberoende. Deltar i seminariet gör:

Joshua Prentice, Analysenheten Energimyndigheten

Vad händer världen runt när det gäller utsläppshandelssystem? Får EU ETS några efterföljare? Hur är dessa tänkta att fungera, vilka koldioxidpriser möter den svenska industrins konkurrenter? Joshua Prentice gör en översiktlig genomgång över olika initiativ världen över.

Kim Kärsrud, Miljöchef SSAB

Hur påverkas den svenska industrin av EUs utsläppshandel? Driver koldioxidpriset fram nya investeringar eller är det för lågt, som många aktörer inom EU nu hävdar? Hur främjar EU bäst ökad konkurrenskraft och minskade koldioxidutsläpp från industrin? Kim Kärsrud ger oss perspektivet från SSAB som deltar i EU ETS.

Daniel Engström Stenson, programchef Miljö vid Fores

I centrum för FORES miljöarbete står att undersöka kraftfulla och effektiva lösningar på miljö- och klimatfrågor, med fokus på marknadsorienterade åtgärder. Spelregler och styrmedel måste utformas för att ta Sverige och världen bort från beroendet av fossila bränslen.
Fores tittar därför närmare på utformandet av mekanismer som skatter, subventioner, utsläppsrätter, regler och olika institutioner som driver detta.

Anmäl dig här senast den 27 september