18 augusti, 2022

Nyheter

SKGS välkomnar återbetalning av kapacitetsavgifterna, men understryker att detta inte bli en ursäkt för att inte snabba på utbyggnaden av elnät och elproduktion.

I den situation vi nu befinner oss där kapacitetsavgifterna vida överstiger vad Svenska kraftnät förmår att investera är det rimligt att pengarna betalas tillbaka till dem som drabbats. Samtidigt måste Svenska kraftnäts förutsättningar att använda kapacitetsavgifterna till det som de är tänkt att användas för förbättras, inte minst genom betydligt kortare ledtider för att bygga ut elnätet.

Inflödet av kapacitetsavgifter fördelat per snitt (i miljoner kronor) jan-juli 2022, källa Svk

SKGS har vid flertalet tillfällen uppmärksammat de kraftigt ökande kapacitetsavgifterna. Dessa uppstår till följd av de stora interna prisskillnaderna i Sverige, inte minst de mellan norra och södra Sverige (snitt 2). Att det uppstår prisskillnader inom Sverige beror främst på att kärnkraft lagts ner i södra Sverige, vilket både resulterat i ett stort elunderskott i södra Sverige samtidigt som överföringsförmågan mellan norr och söder begränsas. De höga elpriserna på kontinenten har eldat på storleken på prisskillnaderna när de kontinentala priserna smittat av sig till de södra delarna av Sverige. Med mer produktion i södra Sverige hade de kontinentala priserna inte smittat av sig i samma utsträckning, något som beräkningar gjorda av Energiforsk visat.

Kapacitetsavgifterna ska i första hand användas till att öka överföringsförmågan i kraftnätet. I den situation vi nu befinner oss där kapacitetsavgifterna vida överstiger vad Svenska kraftnät förmår att investera är det rimligt att pengarna betalas tillbaka till dem som drabbats, det vill säga användare i främst södra Sverige. Det är också rimligt att detta blir en permanent säkerhetsventil som säkerställer att Svenska kraftnät inte samlar på sig onödigt mycket pengar som de inte har förmåga att använda. Denna säkerhetsventil måste utformas på ett sådant sätt att Svenska kraftnät inte tappar incitament att göra allt i sin makt att minska prisskillnaderna, både genom att stärka nätet, men också med marknadslösningar som mothandel. Samtidigt måste Svenska kraftnäts förutsättningar att använda kapacitetsavgifterna till det som de är tänkt att användas för förbättras, inte minst genom betydligt kortare ledtider för att bygga ut elnätet.

För att jämna ut de stora prisskillnaderna inom Sverige och minska kontinentens påverkan på elpriserna i Sverige krävs en snabbare utbyggnad av både produktions- och överföringskapacitet. Här har regeringen ett stort ansvar att genomföra de reformer som krävs för att korta ledtiderna för nya elledningar och undanröja hindren för såväl fossilfri elproduktion som nya elledningar. Att ge tillbaka kapacitetsavgifterna till de kunder som drabbats får inte bli en ursäkt för att undvika att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa ett elsystem som garanterar säker tillgång till el när den behövs, där den behövs till en konkurrenskraftig kostnad och som klarar en fördubblad elanvändning inom en tjugoårsperiod.